വന്ധ്യംകരണത്തിൽ പ്രത്യേകത • ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഫോക്കസ്

സിലോൺ ബിവറേജ് ഇന്റർനാഷണൽ (പ്രൈവറ്റ്) ലിമിറ്റഡ്

Ceylon Beverage International(Pvt)Ltd

കൊളംബോ ശ്രീലങ്ക ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര അലുമിനിയം ക്യാനുകളും അവസാന നിർമ്മാതാവുമായി സിലോൺ ബിവറേജ് കാൻ 2014-ൽ സ്ഥാപിതമായി. നെസ്‌ലിനായി ഒഇഎം നൽകുന്ന ടിന്നിലടച്ച കോഫി പ്രോജക്റ്റിനായി, ഡിടിഎസ് റിട്ടോർട്ട്, പൂർണ്ണ ഓട്ടോമാറ്റിക് ലോഡർ അൺലോഡർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രോളി തുടങ്ങിയവ നൽകുന്നു.

Ceylon Beverage International(Pvt)Ltd2